AzLogo
           
           


گفتگو های تاريخی جناب آقای اردشير زاهدی
-4-

تلاش شده است گفتگو های جناب آقای اردشير زاهدی در اين تارنما گرد آوری شود. اگر شما بازديد کننده از گفتگو يا مورد ديگری آگاهی داريد خواهشمند است پيوند ويا فايل آنرا در تماس با ما در ميان بگذاريد.

فايل ها بزرگ است شکيبا باشيد تا باز شوند.

PrincsMahnaz
والاحضرت مهناز و پدرش جناب اردشير زاهدی

​جناب اردشير زاهدی- شهرت سفارت و ميهمان نوازی 1974


​جناب اردشير زاهدی- اليزابت تايلور پس از مرگش


​جناب اردشير زاهدی- همسری با والاحضرت شهناز پهلوی

ImpEmblem
نماد ملی شاهنشاهی

Sun and Lion
نماد ملی ايران

QueenEmblem
نماد ملکه ايران

CrownPrinceEmblem
نماد وليعهد ايران

 
     
     
Copyright © 2014- All Rights Reserved Direcconnect